Πρόγραμμα γηπέδων

Πέμπτη 20-6-2019

 
 
Γήπεδο 1Γήπεδο 2Γήπεδο 3
12:00
12:15 15:00-16:30Κράτηση! 15:00-16:30Κράτηση! 15:00-16:30Κράτηση!
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45 16:30-18:00Κράτηση! 16:30-18:00Κράτηση! 16:30-18:00Κράτηση!
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15 18:00-19:30Μή διαθέσιμο
Ενηλίκων (Γ)
18:00-19:30Μή διαθέσιμο
Παιδικό 10-12
18:00-19:30Κράτηση!
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45 19:30-21:00Μή διαθέσιμο
Παιδικό 12-16
19:30-21:00Μή διαθέσιμο
Παιδικό 12-16
19:30-21:00Κράτηση!
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30